Licytacje nieruchomości niezabudowanych

Powrót <<<

udział 5/8 - działka Brzezowa

2023-07-27

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 12-09-2023 r. - o godz. 11:00 w siedzibie kancelarii komorniczej odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


5/8 ułamkowych części nieruchomości położonej w miejscowości Brzezowa, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR2Y/00014860/5.
Jest to 5/8 ułamkowych części niezabudowanej działki o nr 549/1 o pow.0,2800 - obecnie za zapisami w ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Myślenicach działka posiada nr 549/3 oraz powierzchnię 0,32 ha.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
5/8 ułamkowych części nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 21.200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 15.900,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 2 120,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat