Licytacje nieruchomości niezabudowanych

Powrót <<<

Działka Krzywaczka

2020-03-12

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 i 875 kpc, że

w dniu  26-08-2020 r. - o godz. 10:00

w siedzibie kancelarii komorniczej odbędzie sie

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

DRUGA   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Krzywaczka, stanowiącej własność dłużników posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00023369/2.

Jest to niezabudowana działka o nr 683/4 o pow. 0,32 ha.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 322.000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 161.000,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 32 200,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat