Licytacje ruchomości

Powrót <<<

CITROEN XSARA, rok produkcji: 2002

2022-05-10

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Kancelaria nr I Ewelina Łącka - Grabczan mający kancelarię w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 9 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 05.07.2022 roku o godz. 11.00

odbędzie się w kancelarii komornika w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 9 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

CITROEN XSARA, rok produkcji: 2002
rejestracja: KMY07725
Silnik: poj: 1360 cm3, moc: 55 KM, rodz. paliwa: BENZYNA
VIN: VF7N0KFWB73657486
Rodzaj: SAMOCHÓD OSOBOWY
Marka: CITROEN
Model: XSARA
Data ważności OC: 2020-10-06
Data pierwsz. rejestracji: 2002-11-12

wartośc szacunkowa - 1 000,00 zł
cena wywołania - 500,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie  będzie przyjmowana. Stosownie do art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500 zł. Reszta ceny powinna być uiszczona do godz. 12.00 dnia następnego w kancelarii komornika. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem 32-440 Sułkowice ul. Sucha Góra 22 w godz. 10.00-10.15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.