Licytacje nieruchomości zabudowanych

Powrót <<<

1/2 - udział działka i budynek mieszkalny Winiary

2022-12-20

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.01.2023 - o godz. 13:00  -  w sali nr  27  w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1/2 ułamkowej części nieruchomości położonej w miejscowości Winiary, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR2Y/00029908/2.

Jest to działka o nr 411/1 o pow. 0,3093 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr porządkowym 177 i o pow. użytkowej 159,9m2 (bez piwnicy) oraz wiatą garażową.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
1/2 ułamkowa część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 376.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 282.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 37.600,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: BNP Parbias Bank Polska SA 88203000451110000001966360 (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).