Licytacje nieruchomości niezabudowanych

Powrót <<<

działki Krzczonów

2022-05-24

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc, że

w dniu 12-07-2022 r. - o godz. 10:00

w siedzibie kancelarii komorniczej odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości tj. działka gruntowa o nr ewidencyjnym  7095, 7108, 7176

położonej w miejscowości Krzczonów, stanowiącej własność dłużnika 

posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00077623/4.
Jest to niezabudowana działka o nr 7095 o pow. 0,14 ha, niezabudowana działka o nr 7108 o pow. 0,01 ha, położona wewnątrz działki o nr 7105/3 stanowiącej własność osób trzecich,  niezabudowna działka o nr 7176 o pow. 0,11 ha.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwoty: działka o nr 7095 - 4.600,00-zł; działka o nr 7108 - 3.300,00-zł; działka o nr 7176 - 24.000,00-zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwoty:

działka o nr 7095 - 3.450,00-zł; działka o nr 7108 - 2.475,00-zł; działka o nr 7176 - 18.000,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwoty: działka o nr 7095 - 460,00-zł; działka o nr 7108 - 330,00-zł; działka o nr 7176 - 2.400,00-zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).