Licytacje nieruchomości niezabudowanych

Powrót <<<

1/2 udział działka Jasienica

2022-05-09

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 i 875 kpc, że

w dniu  05-07-2022 r. - o godz. 9:00

w siedzibie kancelarii komorniczej odbędzie sie w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

D R U G A    L I C Y T A C J A

1/2 ułamkowej części nieruchomości położonej w miejscowości Jasienica, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w MYŚLENICACH  o nr KR1Y/00020986/2.
Jest to niezabudowana działka o nr 380 o pow. 3,79 ha.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
1/2 ułamkowa część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 96.250,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą wartości oszacowania tj. kwotę: 48.125,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 9.625,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat