Licytacje nieruchomości niezabudowanych

Powrót <<<

działka Tokarnia

2020-07-01


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka - Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc, że

w dniu 26-08-2020 r. - o godz. 11:00  w kancelarii komorniczej

mieszczącej się pod adresem Myślenice ul. Piłsudskiego 9 odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości:


D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Tokarnia, stanowiącej własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenice  o nr KR1Y/00076799/1.

Jest to niezabudowana tj. działka o nr 4746 o pow. 0,07 ha.


Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 13.100,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą wartości oszacowania tj. kwotę: 6.550,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 1.310,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

(złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika).

Operat